Bizottság

Felügyelőbizottság (FB)

Az FB feladatai:

a) az MRK működésének, a jogszabályok, az Alapszabály és a szervezet határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése,

aa) ellenőrzési jogköre az MRK gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére is kiterjed,

b) köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni,

c) beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek,

d) gyakorolja az Alapszabályban, valamint az MRK belső szabályzataiban meghatározott feladat- és hatásköröket.

Az FB elnöke: Kajtár Szabolcs

Az FB tagjai: Sáfrányos Krisztián László, Mutnyánszki Tibor, Horogh Zoltán, 1 fő PNSZ tagozatból, Hopka Attila.

 

Etikai Bizottság (EB)

Az EB feladatai:

a) Etikai Szabályzatban kidolgozza az MRK tagságára vonatkozó etikai szabályokat és kialakítja az etikai eljárás rendszerét,

b) lefolytatja az etikai eljárásokat,

c) ellátja a jogszabályban részére meghatározott egyéb feladatokat,

d) beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek.

Az EB elnöke: Dr. Sári Éva Orsolya

Az EB tagjai: Dr. Lukácsevich Éva, Tóth Zoltán, Dr. Vajda Gábor, Sáfrányos Krisztián, Beliczki Adrienn, Bódizsné Takács Erzsébet, Kincséné Bak Regina Erika, Juhász Krisztián, Krucsó Róbert, Mrena Tibor János, Pálinkás Géza, Tóth Béláné, Dávid Zoltán, Dr. Búza László, Horváth Ákos, Kovács Attila, 4 fő PNSZ tagozatból.