Bizottság

Felügyelőbizottság (FEB)

Az FEB feladata:

a) az MRK működésének, a jogszabályok, az Alapszabály és a szervezet határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése,

aa) ellenőrzési jogköre az MRK gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére is kiterjed,

b) köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni,

c) beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek,

d) gyakorolja az Alapszabályban, valamint az MRK belső szabályzataiban meghatározott feladat- és hatásköröket.

Az FEB elnöke: Markovics György

Az FEB tagjai: Markovics György, Tomán Albert, Konkoly László, Kajtár Szabolcs, Matus Gábor Attila

Etikai Bizottság (EB)

Az EB feladata:

a) Etikai Szabályzatban kidolgozza az MRK tagságára vonatkozó etikai szabályokat és kialakítja az etikai eljárás rendszerét,

b) lefolytatja az etikai eljárásokat,

c) ellátja a jogszabályban részére meghatározott egyéb feladatokat,

d) beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek.

Az EB elnöke: Dr. Búza László

Az EB tagjai:

Dr. Búza László, Hofgesang Tamás, Huszár Zsolt, Oláh Gábor Miklós, Beliczki Adrienn, Sáfrányos Krisztián László, Szőllősi István, Takács-Kiss Beáta, Bősze Zoltán, Holbok Lajos, Hriech János, Tóth Béláné, Juhász Krisztián, Sebestyénné Laurik Ágnes, Szabó Istvánné, Dr. Tánczi Tibor, Dr. Tábi Tibor

Iroda

a) végzi az MRK szerveinek megválasztásával, működésével összefüggő adminisztratív, koordinációs és ügyviteli feladatokat,

b) ellátja az etikai eljárással kapcsolatos igazgatási feladatokat.

c) az MRK tagság igazolása céljából – a tag kérésére – az MRK tagság fennállásáról igazolást állít ki,

d) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, jelen Alapszabály, illetve az MRK belső szabályzatai a feladatkörébe utalnak.