Közgyűlés

Az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

a) az elnök, az Elnökség, az egyéb tisztségviselők, a bizottságok és tagjaik megválasztása és beszámoltatása,

b) az ágazati érdekvédelmi tanácsban az MRK képviseletében eljáró konzultatív tanács tagjainak kijelölése,

c) az éves költségvetés és az éves beszámoló - ezen belül az MRK vagyoni helyzetéről szóló jelentés - elfogadása,

d) az Alapszabály, a Választási Szabályzat, az Etikai Szabályzat és Etikai Eljárási Szabályzat elfogadása, módosítása,

e) egyéb szabályzatok és állásfoglalások kiadása,

f) szükség esetén az elnök, az Elnökség, a bizottságok és tagjaik visszahívása,

g) döntés a kiváló munka elismeréseként adományozható díj alapításáról,

h) döntés azokban a kérdésekben, amely nem tartozik az MRK más szerveinek hatáskörébe.

Rendőrségi Tagozat

Tagok: Asztalos Zoltán, Andó Norbert, Horogh Zoltán, Kiss János István, Kutsera István, Markovics György, dr. Sári Éva Orsolya, Sebestyénné Laurik Ágnes, Dr. Tábi Tibor, Dr. Tánczi Tibor, Szabó Istvánné és 1 fő. 

Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat

Tagok: Andráska Attila, Bősze Zoltán, Dobson Tibor, Holbok Lajos, Hriech János, Mutnyánszki Tibor, Nagy Gábor, Pákai László, Róth Zoltán, Tóth Béláné.

Büntetés-végrehajtási Tagozat

Tagok: Pintér Erzsébet, Beliczki Adrienn, Bódizsné Takács Erzsébet, Kucsera Miklós, Lampert Csaba, Lelovics Zoltán, Sáfrányos Krisztián, Szőllősi István, Takács-Kiss Beáta,Tomán Albert.

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat

Tagok: Hódi István és 9 fő (az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, és az Információs Hivatal munkatársai).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat

Tagok: Pásztor Árpád, Dr. Bánkuti Szilárd, Dr. Búza László, Hofgesang Tamás, Huszár Zsolt, Kajtár Szabolcs, Király Vince, Magyar Melinda, Nagy Herbert és 1 fő.

Országgyűlési Őrség Tagozat

Tagok: Juhász Krisztián, Hopka Attila és 1 fő.