Hírek

TÁJÉKOZTATÓ
2018. november 30. 09:18
az MRK tagjai részére az állomány élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében a Magyar Rendvédelmi Kar elmúlt évben, azaz 2018-ban kifejtett főbb célkitűzéseiről

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK), mint a rendvédelmi szervek hivatásos és közalkalmazotti állományának szakmai érdekképviseleti szerve, felelősséget érez a rendvédelmi szervek működéséért, a személyi állomány munka- és életkörülményeiért, valamint létszámának stabilizálásáért.

Ezért korábban és az elmúlt időszakban is a rendvédelmi szervek hivatásos állománya megtartása, a versenyszféra elszívó hatásának kompenzálása, a kialakult kedvezőtlen fluktuációs folyamat megállítása és ezzel együtt az állomány életkörülményeinek javítása érdekében az MRK az alábbi javaslatokat állította össze.

A hivatásos állományt érintő javaslatok:

 • a munkajogi szabályozás keretében meg kell teremteni a beosztásokhoz tartozó felelősség besoroláson keresztül történő anyagi elismerését, különösen a végrehajtó és a középvezető állománykategóriában;
 • a rendvédelmi illetményalapnak a honvédelmi illetményalappal megegyező szintre történő – a költségvetést is figyelembe vevő – ütemezett emelése: 2019. július 1-jétől a rendvédelmi illetmény alap 41.000,- Ft-ban, 2020. július 1-jétől 43.000,- Ft-ban és 2021. július 1-jétől 44.000,- Ft-ban való megállapítása, 2022. július 1-jétől a rendvédelmi illetményalap megegyezne a mindenkori honvédelmi illetményalappal;
 • a költségvetésre a béroldalról nehezedő terhet csökkentve, akár egy újragondolt illetménytábla kidolgozása is aktuálissá válhat;
 • az illetményalap emelésből adódó ruházati ellátmány emelt összege, minden esetben fél év csúsztatással, január 1-jétől kövesse az illetményemelést;
 • a túlszolgálat pénzbeli megváltása 2019. január 1-jétől továbbra is maradjon meg;
 • a szolgálati időpótlék 2019. január 1-jétől az 5 év szolgálati viszonnyal rendelkező hivatásos állományra is terjedjen ki;
 • a szolgálati lakások számának növelése, a lakhatási feltételek megteremtésének elősegítése, elsősorban a jogviszonyra alapozott szolgálati lakás biztosításával vagy a szolgálati hely szerinti ingatlanpiac értékesítési feltételeinek figyelembevételével történő, kamatmentes hozzájárulással;
 • a szolgálati nyugdíj megszűnését helyettesítő, de az életpálya méltó lezárását lehetővé tevő biztosítási konstrukció 2020-tól történő bevezetése, amelynek alapjait az MRK 2014-2016-ban szakértők bevonásával kidolgozta;
 • a munkakörülmények, a munkaeszközök (így az infokommunikációs rendszerek) korszerűsítésének végrehajtása;
 • a ruházati utánpótlási ellátmány egy része visszatartásának megszűntetése, az egyéni felelősség előtérbe helyezésével.

A közalkalmazotti állományt érintő javaslatok, amelyek a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony (RIASZ) várható megteremtése során is aktuálisak:

 • a rendvédelmi szerv közalkalmazottainak garantált új bértábláját javasoljuk a hivatásos rendszerrel történő összehasonlítást követően, bérfeszültség csökkentő hatással kialakítani. Ezáltal ki lehet zárni azt a gyakorlatot is, hogy a garantált béremelés fedezetéül a munkáltatói döntésen alapuló rész változtatása (csökkentése) szolgál, ami a közalkalmazott bérének a tényleges (bruttó) emelkedését megakadályozza;

a közalkalmazottak pótlékai az előbbiektől függetlenül 2019. január 1-jétől a mindenkori garantált bérminimumból kerüljenek megállapításra, továbbá 2019. július 1-jétől javasoljuk a közalkalmazottak bérének a nemzetgazdasági bérátlaghoz történő folyamatos felzárkóztatását, kiegészítve béren kívüli rendvédelmi juttatásokkal.