Hírek

MRK Tájékoztató – teljesítményértékelés és minősítés
2023. március 16. 10:19
Tapasztalataink szerint a rendvédelmi állományt mostanában az egyéni teljesítményértékelés és minősítés foglalkoztatja leginkább.

Ezek jogszabályi alapját a Hszt. (2015. évi XLII. tv.) 111-113. §-ai tartalmazzák, amelynek főbb elemei a következők:

Főszabály szerint a hivatásos állomány tagjának szolgálatellátását, magatartását és a vele szemben támasztott követelményeknek való megfelelését évente egy alkalommal értékelni kell. A teljesítményfokozat a teljesítményértékelés szintjéhez kapcsolódóan lehet kivételes, jó, megfelelő, átlag alatti vagy elfogadhatatlan teljesítmény.

Az egyéni teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemekből áll, amely szöveges indokolással kiegészítve adja az értékelt tárgyévre szóló minősítését. A minősítés értékelési szintje megegyezik az egyéni teljesítményértékelés szintjével. Az egyéni teljesítményértékelésnél figyelembe kell venni a szolgálati hely szervezeti teljesítményét. A minősítést az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá.

A minősítést ismertetni kell a hivatásos állomány tagjával, aki arra írásban észrevételt tehet. A minősítés megállapításai ellen – a teljesítményértékelés egyes elemeire is kiterjedően – halasztó hatállyal bíró szolgálati panasznak lehet helye. Ha a szolgálati panaszt elbíráló elöljáró szerint a teljesítményértékelés egyes értékei vagy a minősítés megállapításai tényekkel nem támaszthatók alá, vagy a mérlegelési jogkör kereteit meghaladó mértékben jelentősen eltér az értékelt által valósnak tartott értékektől, a teljesítményértékelés, a minősítés vagy a teljesítményértékelés és minősítés újbóli elvégzését rendeli el. A megismételt teljesítményértékelés, minősítés megállapításaival szemben az értékelt közvetlenül bírósághoz fordulhat.

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet, míg az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről a 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet tartalmaz részletszabályokat.