Hírek

MRK Tájékoztató – teljesítményjuttatás
2023. március 27. 10:27
Néhány nappal ezelőtt tájékoztatót adtunk ki az egyéni teljesítményértékeléssel és minősítéssel kapcsolatban, amelyet most folytatunk a teljesítményjuttatás vonatkozásában.

A teljesítményjuttatásról a Hszt. (2015. évi XLII. tv.) 158. §-a rendelkezik az alábbiak szerint (a teljesség igénye nélkül):

A hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően - a szervezeti egység számára a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján biztosított költségvetési keret terhére - évente két alkalommal - áprilisban és szeptemberben - egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető. A teljesítményjuttatás mértéke nem haladhatja meg a hivatásos állomány tagja alapilletményének háromszorosát. Az előző évi egyéni teljesítményértékelésre tekintettel a tárgyévre megállapított teljesítményjuttatásra a hivatásos állomány tagja akkor is jogosult, ha szolgálati viszonya a kifizetési év közben megszűnik.

Az MRK tudomása szerint a rendvédelmi szerveknél a teljesítményjuttatás kifizetésére - a korábbi éveknek megfelelően - a költségvetési forrás rendelkezésre áll. A kifizetésre az áprilisi és a szeptemberi illetmény kifizetésével (májusban és októberben) egyidejűleg kerül sor!