Hírek

MRK továbbképzés és közgyűlés
2023. május 05. 11:27
Magyar Rendvédelmi Kar 2023. május 4-5. között, a NAV objektumában tartotta kétnapos továbbképzésessel egybekötött közgyűlését.

A közgyűlés a 2022. évi pénzügyi beszámoló megtárgyalása és elfogadása mellett, a köztestület 2023. évi munkatervét és költségvetési tervezetét is jóvá hagyta.

A 2022 évben végzett feladatokról Dobson Tibor tű. vezérőrnagy az MRK korábbi elnöke és Hegymegi Ildikó az MRK korábbi gazdasági vezetője adott tájékoztatást.

A közgyűlés a szervezet működésével kapcsolatos aktuális kérdéseket is megtárgyalta.

A továbbképzésen az előadók a rendvédelmi szervezetek dolgozóit érintő témákban adtak részletes tájékoztatást a köztestület tagjainak.

Dr. Szomolányi Gábor r. o. ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság vezető főorvosa, az Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály főosztályvezetője adott tájékoztatást előadása keretében az állomány, illetve az állományba jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának rendszeréről és a FÜV eljárás folyamatáról.

Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes, Közszolgálatfejlesztési és Stratégiai Főosztály vezetője a Hszt. legutóbbi változásaival kapcsolatban adott tájékoztatást, kitérve a tervezett további módosításokra.

A közgyűlés második munkanapján Powell Pál elnök adott részletes tájékoztatást a legutóbbi közgyűlést követő időszakról, az elvégzett feladatokról és eredményekről, majd a Gazdasági Vezető asszony tájékoztatta a közgyűlés tagjait az MRK 2023 évi gazdálkodásával kapcsolatos feladatokról. 

Ezt követően előadást hallgattak meg a köztestület tagjai az Etikai Bizottság tevékenységéről és a kibervédelemről.

Reporter: MRK
Fotós: Pach Dániel