Köszöntő

TISZTELT MUNKATÁRSAK, KEDVES KOLLÉGÁK!

A Magyar Rendvédelmi Kar elnökeként - a magam és az elnökség nevében - tisztelettel köszöntöm a rendvédelem területén dolgozó munkatársakat.

Meggyőződésem, hogy a rendvédelem csak abban az esetben éri el kitűzött céljait, ha a feladatokat az ágazatban dolgozó valamennyi munkavállaló – vezető és beosztott – kellő elhívatottsággal és alázattal, arra hivatásként tekintve látja el. Teszi azt annak tudatában, hogy a rendvédelemben ellátandó feladat sokszor nehéz körülmények között, áldozatvállalással és lemondással járó kötelezettség.

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) olyan szakmai köztestület, amely a szolgálati törvény (Hszt.) által meghatározott személyi állomány szakmai, erkölcsi, munkakörülményei és anyagi érdekeit képviseli. Ahhoz, hogy az MRK hatékonyan tudja képviselni a rendvédelem területén dolgozó munkatársakat, ahhoz elengedhetetlen az Önök véleménye, aktív közreműködése és bizalma.

Az MRK legfontosabb célkitűzése a rendvédelmi szakmai munka értékeinek képviselete, a hivatásos állományúak, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr státuszon foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő problémák illetékesek felé történő továbbítása és azok szakmai megoldására szolgáló javaslatok megtétele, konstruktív együttműködés az érintett minisztériumok vezetőivel, a rendvédelmi szervek országos parancsnokaival, főigazgatóival.  Az MRK a rendvédelem működésének egészét érintő jogszabályok kidolgozásában továbbra is aktívan részt kíván vállalni. Kezdeményezéseinknek, javaslatainknak nem lehet más célja, mint a rendvédelem területén közszolgálatot teljesítő kollégák munka- és életkörülményeinek javítása, a rendvédelmi szervek hatékony, stabil működése és az állampolgárok körében történő megbecsültség, elismerés növelése.

Ezért is kérem az MRK tagokat, hogy bátran forduljanak mind az MRK elnökségéhez, mind a tagozatok megválasztott tagjaihoz véleményeikkel, észrevételeikkel, ezzel segítve a minél hatékonyabb szakmai érdekképviseleti munkánkat.

A szakmai érdekképviseleti munkámat hittel kívánom végezni. Nekem a hit a szorgalmat, a problémák folyamatos megoldásának keresését, az erős önakaratot és legfőképpen az önmagunkba vetett bizalmat jelenti.

Hiszek abban is, hogy együtt sikeresek tudunk lenni!

 

2023. január 12.               
                                                                                                                                             Powell Pál elnök s.k.