Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 File méret: 126.1 KB
I.2. Szervezeti felépítés (ábra)
 File méret: 324.8 KB
I.2. A szervezeti egységek feladatainak leírása a Hszt. és az MRK Alapszabálya alapján
 File méret: 668.6 KB
I.3. A szerv vezetői
 File méret: 12.4 KB
I.4. Szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 File méret: 115.3 KB
I.5. Testületi szerv adatok
 File méret: 19.5 KB
I.6. Irányított szervek (nincs releváns információ)
 File méret: 378.9 KB
I.7. Gazdasági társaságok (nincs releváns információ)
 File méret: 379.3 KB
I.8. Közalapítványok (nincs releváns információ)
 File méret: 379.9 KB
I.9. Alapított szervek (nincs releváns információ)
 File méret: 379.3 KB
I.10. Alapított lapok (nincs releváns információ)
 File méret: 379.8 KB
I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti szervének, döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek és a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai
 File méret: 500.2 KB

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 File méret: 526.1 KB
II.2. A szerv tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven (nincs releváns információ)
 File méret: 381.3 KB
II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai (nincs releváns információ)
 File méret: 385.4 KB
II.4. Hatósági ügyekben az eljárás rendje (nincs releváns információ)
 File méret: 382.1 KB
II.5. Közszolgáltatások (nincs releváns információ)
 File méret: 380.5 KB
II.6. A szerv nyilvántartásai
 File méret: 416.6 KB
II.7. Nyilvános kiadványok
 File méret: 307.7 KB
II.8. Testületi szerv döntéshozatal, ülések
 File méret: 440.1 KB
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok (nincs releváns információ)
 File méret: 383.9 KB
II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett közlemények, tájékoztatók
 File méret: 307 KB
II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
 File méret: 306.8 KB
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 File méret: 309.4 KB
II.13. Közérdekű adatok igénylésének rendje
 File méret: 274.5 KB
II.14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés (nincs releváns információ)
 File méret: 384.1 KB
II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 File méret: 306.7 KB
II.16. Közérdekű adatok hasznosítására irányúló szerződések (nincs releváns információ)
 File méret: 383 KB
II.17. Közérdekű adatok felhasználási feltételei (nincs releváns információ)
 File méret: 385.5 KB
II.18. Egyedi közzétételi listák
 File méret: 304.4 KB
II.19. Közadat újrahasznosítási tájékoztatás (nincs releváns információ)
 File méret: 383.8 KB
II.20. Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek (nincs releváns információ)
 File méret: 387.6 KB
II.21. Közadat újrahasznosítási díjazás (nincs releváns információ)
 File méret: 383.4 KB
II.22. Közadat újrahasznosítási jogorvoslat (nincs releváns információ)
 File méret: 382 KB
II.23. Közadat újrahasznosítási szerződések (nincs releváns információ)
 File méret: 384.5 KB
II.24. Közadat digitalizálási megállapodások (nincs releváns információ)
 File méret: 383.2 KB
II.25. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályok (nincs releváns információ)
 File méret: 383.6 KB

III. Gazdálkodási adatok

III.1-2.Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2020.
 File méret: 152.9 KB
III.3. Szerv által nyújtott támogatások (nincs releváns információ)
 File méret: 381.5 KB
III.4. 5 millió forint feletti szerződések (nincs releváns információ)
 File méret: 381.8 KB
III.5. Koncessziós adatok (nincs releváns információ)
 File méret: 379 KB
III.6. Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések (nincs releváns információ)
 File méret: 382.9 KB
III.7. EU támogatással megvalósult projektek (nincs releváns információ)
 File méret: 380.1 KB
III.8. Közbeszerzési információk (nincs releváns információ)
 File méret: 383.1 KB